ЗА ДЖЕНДЪР ИДЕОЛОГИЯТА, ЗА НЕЙНАТА РЕЛИГИЯ И НЕЙНИЯ „ПРАЙД”

Първо нека да уточня. Човешко е да се греши. Затова никого не съдя нито осъждам. Приемам човека, какъвто е с всичките му недостатъци. В която и да е област от човешкото същество и неговото съществуване. Любовта всичко претърпява и всичко прощава… Но не обичам самото зло (нито мога да му прощавам), лъжата и извращението й във всичките й форми. Който истински обича, мрази всяко зло, което наврежда на любимия човек. Любовта е ревнива към Истината и добрата изначална Природа. Не питая никаква омраза към гейовете, напротив изпитвам и прилагам към тях състрадание, съчувствие и милосърдие. Познавам хомосексуалисти, които не афишират своите наклонности, защото ги считат за вид зависимост, за нещо грешно и недостойно и обсебващо живота им. Считам, че е недопустимо да бъдат унижавани и заклеймявани или по какъвто и да е начин насилвани (физически или вербално) заради своите избори, независимо дали са грешни, защото неизменно право на всеки е да греши, както и да понася последствията за своите решения.

Но когато самото зло, се представя за висша ценност, за идеал, за „свобода”, за нещо „естествено” и „природно”, няма как Истината да не реагира спрямо наглостта на Лъжата и нейните „апостоли”… Разбира се, същото важи не само за гей агитацията, но също (например) и за развратните жени, които повсеместната пропагандирана порнография издига в модел на подражание и мярка за „здрава сексуалност”. И когато някой ми говори за любов между еднополови, нека напомня, че любовта съществува наистина между един и същ пол (истинското приятелство), но тя не се проявява полово, нито развива сексуалните отношения (т.е. не се консумира сексуално). Другото е просто похот извратила естествените сексуални нагони, но която е безплодна (доказано научно–опитно), за разлика от любовта между мъж и жена, от която естествено се раждат деца. Но на темата за джендър идеологията… Понеже около дискусията в Студио 5 в НДК на 3 юни ( излъчена в Т.В. https://bogari.bg/ ) се разрази спор дали зад това понятие, циркулиращо в общественото пространство, наистина съществува идеология, е необходимо да поясня… Най-сигурното доказателство (от опит), че такава идеология наистина реално съществува, е самата реакция на нейните адепти, които веднага се активират, щом някой зачекне тази тема и тутакси се втурват да доказват, че всъщност такова „животно” няма. Ако наистина нямаше, обикновените хомо-дружинки, (които в миналото не са се вълнували, ама изобщо не са се вълнували от организирана гей „ просвета”, бореща се за глобално хомо „просвещение”), нямаше да реагират така болезнено, ама много болезнено, когато се говори за идеология, която е спонсорирана, дирижирана и инженирана от определени лобита. Нито така фанатично да отричат нейното съществуване, точно най-обсебените от нея, чиито живот е тотално фиксиран в половата „идентичност”.

Самото идентифициране с пол, различен от естествените два (мъжки и женски), които се възпроизвеждат природно, говори вече за идеология. Защото такава „инициация” е въпрос на съзнавана диференциация , „себеопределение”, което е отвъд половите естествени белези и като такова „себеопределение” съдържа в себе си мироглед, умозрителна перцепция (субективно възприятие) на действителността, а всичко това е единствено възможно чрез въображение (здраво или болно, тук не коментирам), което оперира с образи, идеи, концепции, обобщени в доктрини, дори когато не са афиширани като такива, но са скрити зад общочовешки лозунги на „свобода” и „любов”. За пръв път в историята се появи доктрината (на джендър идеологията), която учи, че човеците с обратна сексуалност са „родени” като такива (генетично предопределени).

Точно такова индоктриниране в световен мащаб води до абсурда на идеята (корен на думата идеология), малките деца със съвсем очевидни полови белези по рождение, да не им се определя официално пола до момента, когато „сами”(разбира се, предварително индоктринирани и повлияни от обусловена среда –„просветена” в джендър идеологията) „определят” какъв пол се „чувстват” и „избират” да са (това изкуствено налагане на фалшив „пол”също никога досега не е било познато в историята, ако и винаги да е имало подобни сексуални отклонения). Също така, никога в историята хомосексулните не са официализирали „семейства”, камо ли да претендират за родителство над чужди деца –плод от хетеросексуална връзка. Всичко това появило се отскоро като „изконни права”, не ни ли говори също достатъчно ясно за съществуването на джендър доктринерство? Безочието да ни убеждават в несъществуването на такова, е все едно да наричаш черното – бяло и бялото – черно. Това е типично за демагогията на лъжците… И ако няма такава идеология с нейната агресивна пропаганда – защо са тогава лобитата в ООН, в ЕС, в ЕК , посланици т.н. и т.н… и всякаквите прочее конференции, конвенции, декларации, все документи и събрания, които много приличат на решенията на вселенските събори на една друга религия – християнската, само че, разбира се, нейна карикатура и евтино менте…

Не само е идеология джендърството, но има всичките признаци на квазирелигия, със своите секти и организирани събрания – прайдове и всякакви сборища, на които си има истинско поклонение, но не на Твореца, но на измислените фалшиви „демиурзи” на Трансхуманизма…Атеизмът като безбожие е също религия, независимо че религиозното чувство, присъщо на всяко човешко същество се насочва към човека и неговите страсти. За подобни един мъдрец е казал: „ …тези, чиито „бог” е коремът…”( днес бих добавил: „…или някой органи по-надолу…”)… И за да не каже някой, че съм против правото на убеждение и проповед на джендърите, ще кажа – няма нищо лошо да си имат религия, но нека се знае, че е такава – може да не е от традиционните, но е религия, защото съдържа в себе си вяра (без да обиждам религиозното чувство на традиционните вярващи). Защото без видими полови белези за различен пол (като природна даденост), нейните последователи „виждат”(вярват) в такъв и даже някои стигат до крайността да се „трансформират” оперативно, т.е. по подобие на религиозното „покаяние” „поправят и превъзмогват грешната си природа”.

Освен това емисарите на джендър религията налагат постепенно чрез внедряване в социални служби и държавни органи (а в последствие и чрез законодателни промени), задължението на всички участници в гражданското общество да признават вярата им за истина (чист прозителизъм – типичен за религиозните движения), под заплахата на санкции от държавни институции, медийни бухалки или чрез невидимото влияние на глобалната мафия, за която джендър религия е още един вид дрога, чрез която освен, че се генерират огромни печалби, много лесно се владее над поробени души и тела. Днешната инквизиция, независимо че има пак религиозни основания (в случая това на джендър религията), е отново война срещу свободата на съвестта и свободния избор да не вярваш на глупостите на обсебени… И тази нова квазирелигия, заливаща света и преследваща инакомислещите си има своите духове-водачи… Точно така. Какво, ако не „ченелинг”, е обсебването на тялото от друго”самосъзнание”, което определя „новия пол”? Направо това си е „гост”, обсебил приемника (домакина) като паразит тялото… Идолите са очевидни.

Точно самото понятие джендър (тип, вид, род, роля, образ, инициация…) разкрива същността на тази нова религия – „нов човек”, „нов образ”– покланяем и превъзнасян… Сектантското й мислене си проличава и в нападките срещу другите религии и църкви (нали всяка нова секта, за да се лигитимира, „трябва” да осъди и отрече старите вярвания и върху техните руини да изгради нов световен ред)… Това усещане за превъзходство е типично за всяка нова световна религия, която има стремежа да „пренареди” света… За вредата на джендър пропагандата, която атакува сетивата и съзнанието на децата в най-ранна възраст, когато са неукрепнали психически, никой не се замисля, нито защитава правото им да пораснат необременявани от замърсена видео и аудио среда (екологията не се отнася само за физическите параметри на природата). Неподготвени за психичните атаки на джендър -„пророците”, които ги учат на безсрамие, някои от тях постепенно развиват всякакви форми на психопатия (безкритично „мислене”– без морал, без вина и отговорност за постъпките…), т.е. уврежда се психичното им здраве… Много странно – защо се позволява тази нова религия на извращението да се проповядва в детски градини и училища (под форма на курсове за полово възпитание), а иначе секуларизма на светската държава не позволява религиозната пропаганда в образователната система…

Разбира се, както всяка „вяра” дори тя да е суетна (суеверие), е в правото си да бъде упражнявана свободно (стига да не прилага насилие над другите, или да ограничава правата им). И свободно да проповядва убежденията си (правото на разпространение е гарантирано по Конституция и от хартата за неизменните права на човека), но да ги практикува само вътре в сектата на „вярващите”, без да ги налага насилствено на цялото общество. И нека стане ясно на всички, че става въпрос наистина за вид вяра, не природна даденост (каквато очевидно не е) и като такава не може и не трябва да бъде общочовешка или социална норма, нито да се узаконява като такава в разрез с духа на закона… За всичко това (в пълнота, заедно с още много други тези) стана въпрос в дискусията на 03.06.2019г. , запис на която можете да гледате на https://bogari.bg/ .

Но искам да завърша с отговора на един въпрос, зададен от джендър активист. „Що е това традиционни ценности? ”. От най-дълбока древност и през всички епохи от историята на човешката раса семейството е първичната и вечна ценност, която предава на потомството памет, познание, смисъл и цел на съществуването. И за всички времена и за всички народи произходът му е Божествен, какъвто е и свещеният статут на цялото творение, в което Творецът е вложил своя Разумен Дизайн. Според всички древни свидетелства сред народите, човешкото семейство е свещеното начало, в което се оглежда Духовния Първообраз и Замисъл (Смисъл) на всичко… Вън от него е животинското безсловесие и безплодие… Това почитане на естеството на нещата, като дарени със съществуване и живот, е изначална традиция и начин на живот на хиляди поколения (срещу който начин на живот е насочена джендър религията). Във всички традиции по земното кълбо това, което е извращавало добрата и първоначална природа, която се проявява в човешкото семейство и неговото потомство, се е считало за обсесия, за демонично обладаване, което неизбежно води до гибел. Точно срещу неприкосновеността на свещеното семейство, на неговото потомство и притежание, воюват всички болшевишки религии.

Да не забравяме, че болшевиките и техния „пролетариат” в Русия всъщност са били малцинство спрямо другите групи от населението. Но обсебвайки историческия и социален прогрес чрез идеологията за „класовата борба” като негов двигател, те натрапват пролетарската диктатура на целия народ. По същия начин сексуалната революция превръща половата разюзданост и извращенията на малцинства в обществена норма, по чийто ред пренарежда задачите пред обществото. Тук се крие сериозната и съвсем реална опасност от нови форми на диктатура под предлог и претекст на свободата… Още нещо – ще попитам джендър активистите. Като не вярват в традиционните ценности, защо държат толкова да се наричат семейство? И да осиновяват и отглеждат като свои чужди деца (от хетеросексуални)? Защо е това неистово желание да бъдат като нормалните семейни двойки (признати от всички) и да имат (присвоят) потомство (каквото не могат да се заченат и родят от еднополови и каквито там още ги наричат) сношения? С това не признават ли превъзходството на оригинала (традиционните ценности), които желаят да подменят? Просто това е типично за лъжата – да извращава на истината в опитите си да я подмени… Подобно магьосничество и чародейство с човешкото съзнание е съществувало и ще съществува, но Светлината на Истината го осветлява, за да стане явно на всички…