УЧИТЕЛЯТ 

Във всяка ЕПОХА (както и в настоящата) за избраното човечество (обществото на ЕПОХА) се подготвя „ноев кивот”, като заслон от космическата буря, който да го „пренесе” отвъд потопните „води” – в новата обещана земя…
За целта Духът, според своето намерение, периодично се инкорпорира в определени конкретни личности, за да вдъхнови (инспирира) чрез тях избраните човеци. За да стане Свещената територия на homo divinus ( Божествения Човек) достъпна за истинските търсачи. През цялата човешка история в недрата на Богочовечество се развиват различни школи, а от тях нови и нови братства… Защото Духът се движи непрестанно над горните води и езици, за да води чрез своите съсъди човечеството отново и отново в Живото слово и учение… Учението на Човешкия Син – Учителя на учителите, не може да достигне непросветените умове без просветителите, които изпращат Мъдростта…Както е писано: „ …Ако Моето учение пазят и вашето ще пазят…”. Един лакмус, енигма и изпит за търсачите на Св. Граал – телестната „Чаша”, от която да пият живи води…
Д- р Стефан Гайд като Божествен книжник върна Науката на Духа (Трансцедентната наука) в областите обсебени от материалистичната атеистична наука, човешките религии и политически коректните идеологии… Върна Ключа към загубеното Познание… Откривател на Пътя към континента ТЕРРА-КЕЯ – земята на паралелната реалност, чиято „глава” е Свещеният Град, за който бленуваха хиляди поколения… Визионер и Очевидец даващ безценни инструменти за избраните Наблюдатели, така че с въоръжено вече око човечеството да не се спъва в пътя си, но да разбира Провиденческия План, за да ходи във Виделината на Бъдещия град…Възстанови древните руини на отминалата Слава и вдъхна живот в древния Завет… Като истински богарин отвори умовете на сънародниците ни за Свещените им произход, език и територия…
Съвременните юди, фарисеи и пилатовци не можаха да му простят дързостта. Exit-а към Свободата той плати със…саможертва. Своя принос пред Олтара на Правдата добави към страданията за Събора и Стълба (подпорката) на Истината. Жертва, която вика за милост към човеците, но и за възмездие над бесовете. Но Свидетелят не може да умре, защото Диханието на Живота е в него. От „облаците” (във Въз-Духа) на истинската вечна реалност, той продължава да работи, там от където Духът се излива върху плътта на света…