Мистерията на Тракийския херос

Свещена Тракия е земята, в която миналото съществува като паралелна реалност на настоящето и бъдещето. Свят в който мистериите на призоваването отварят входа към вълшебния свят на херои и свръхестествени същества. Херооните са точно такива врати към отвъдната реалност, които се отварят чрез орфическите тайнства на Възкресението, съхранени от времето преди свещената Красота да се профанизира до маскараден театър.

Академия Орфика ще ви направи съпричастни с част от мистериите на Тракийския Херос – царят-жрец въздигнат като син Божий, който и след своето завръщане в лоното на Божеството, продължава да осъществява своите функции на покровител и ходатай за народа си. Неговото Присъствие и мощи ще се явят в царските инсигнии и въоръжението на Богът-войн, съхранявани като светини в Хероонът – светилището на Хероса. Защитник и пазител на природата и реколтата, той воюва чрез правосъдие срещу губителите на земята и угнетителите на човеците, като изпълнява Божествените съдби над нечестивите… Чрез свещенодействащите девици, Светият, благодетел и от отвъдното, ще сподели с присъстващите вечните плодове на Божествената Лозница…

Орфическата мистерийна традиция продължава своята приемственост и въплъщение в християнския култ и почитането на светиите, както и във фолклорните обичаи и обреди съхранени и до днес…

Мистерията на Тракийския Херос