Прародината на древните гали (келти) – Древна Тракия

На 29-06-2017 г. в пресцентъра на БТА се проведе пресконференция на тема Прародината на древните гали (келти) – Балканска Тракия и о-в Самотраки, и Руническата книга на тайните. Акад. Цветан Гайд, директор на Института по Т-наука,  представи новите открития и достижения на екипа в областта на декодирането на древните тракийски артефакти от нашите земи по „метода Гайд“.
Голямата новина беше, че след разчитането на йероглифите–идеограми на Тракийското Писмо, най-после и древните рунически знаци в Тракия са вече разчетени чрез „метода Гайд” през по-късния им еквивалент в келтската (галска) писменост на друидите,  наречена от тях „огам” или Дървесна писменост. С помощта на тази аналогова писменост са декодирани  посланията от Ситовския надпис, Кременския надпис и множество надписи, запазени върху мегалити като Харман кая, Бузовград и др.
Бяха представени исторически изследвания и лингвистични анализи, потвърждаващи  данните от ирландския фолклор, които  твърдят, че галската (келтска) народност и култура води началото си от Древна Тракия /“Трако ди Данан“ – Траките от Дунав/ и тайните мистерии на остров Самотраки.
Големият пробив в разчитането на новите артефакти прави „четими“ и разбираеми древни послания, чието съдържание е на много високо концептуално ниво. Както обобщи акад. Цветан Гайд, целта на изследванията е да се даде на българите ключа за духовното израстване, както  това са правели предците ни,  давайки на много народи,  включително и на келтския тази духовност, този механизъм на живот.
Акад. Цветан Гайд обяви и предстоящото излизане от печат  на нов том  от поредицата „Тракийското писмо декодирано“.

Статията в Института по Т-Наука:

http://institutet-science.com/prarodinata-na-drevnite-kelti-drevna-trakiya/