Кой освободи България от робството…и ролята на „великите сили”

Кой освободи България от робството…и ролята на „великите сили”

Кой освободи България от робството…и ролята на „великите сили”. Ако приемаме, че историята има цел, към която се движат спасените народи, то Провидението и Промисълта имат друг поглед към събитията през 19 век, довели до възстановяването на Българската държавност. Богът на българите чува вика на своя народ и задвижва необратими процеси, завършили с Освобождението от турското робство. Чудно ли е, че Господарят на Силите за целта е подбудил водачите на така наречените „велики сили”, за да изпълнят Неговата Воля, внушавайки им горделиви завоевателни стремежи и интереси? Да, като Негов инструмент, руските войски, заедно…Read more