Изказване на директора на Института по Т-наука Цветан Гайд в деня на честване Народните Будители и цялото интервю последвало след това