Of Our Stolen Spiritual Heritage, Judaizers, and the Holy Scriptures of the Thracians

Of Our Stolen Spiritual Heritage, Judaizers, and the Holy Scriptures of the Thracians

Brothers and sisters, Bogarian people – chosen by God, The spiritual war and battle for the eternal heritage of our forefathers continues with full force. This war hasn’t stopped for thousands of years and goes on even until today. For this is the battle which is lost or won in the first place, and then it is followed by prosperity or slavery in the visible. Judaizer “Bulgarians” will always persecute the all-Bulgarian deed of Stephen Guide who is of blessed memory and who besides all his benefactions to the Bulgarian people is also…Read more
За Свещения Тракийски Език и Писменост

За Свещения Тракийски Език и Писменост

Какво ни интересува…? Ами би трябвало да ни интересува, защото тракийският език е древния БОГАРСКИ…,а днешният български е новотракийски…Какво следва от това ли?…..зависи……… Обаче, със сигурност означава, че употребяваш несъзнателно слова, които призовават събития, които се случват  в живота ти и този на близките ти. Страшничко, а? Тази най-древна Реч съдържаща се в говора ни (но и като образи в подсъзнанието и сънищата), работи и без да я  „признават” или „приемат”. Всички служещи си с думи и образи попадат (щат – не щат) под  неумолимия невидим вселенски закон  на Словото и Неговите съдби……Read more
Изречения на омразата или Думи на Живот. „Ноевият” ковчег на Словото в информационния потоп.

Изречения на омразата или Думи на Живот. „Ноевият” ковчег на Словото в информационния потоп.

Зад видимата сцена на братоубийствени войни и трагедии се води невидима хилядолетна битка. Световната война отдавна е започнала - още в зората на човешката цивилизация, но враговете ни не са човеци, ако и да ползват маската на човешки същества, за да разпалват безумието на отмъщението. Очевидно човечеството още не е разбрало кои са истинските му невидими врагове. Всяко убийство започва като мисъл и отровно слово, заченато от невидими сили – крадци на животи и човешки души, а физическите извършители са само безсловесни роби – оръдие на тяхната омраза. Сега, когато целия свят гледа…Read more
За ограбеното ни духовно наследство и Свещените Писания на траките

За ограбеното ни духовно наследство и Свещените Писания на траките

Братя и сестри, народе богарски– избран от Бога, Духовната война и битка за нетленното наследство на предците ни продължава с пълна сила, тази война не е спирала хилядолетия и продължава и до днес. Защото тя е битката, която изпървом се губи или печели, а след това във видимото следват благополучие или робство. Чуждопоклонниците  винаги ще преследват общобългарското дело на блаженопочившия Стефан Гайд – който, освен всички други благодеяния към българския народ, е и преводач и съставител заедно с брат си, на сборниците древни документи „Тракийските Послания” и „Тракийските Хроники”. Защо е това Богоборство…Read more
За държавността и народното (НЕ)доверие

За държавността и народното (НЕ)доверие

Недоверието на българите към държавните институции, не е само настоящ феномен, като продукт на повсеместната корупция в обществото ни. То винаги е било (и е) в резултат крушението на ценностите и доверието между самите българи. Така, че когато боледува държавата, всъщност раната е в Тялото на самия народ. Там и трябва първо да дойде изцелението. Но недоверието към държавниците има по- дълбоки основания от тези, които постоянно се изброяват в публичното пространство. Преди всичко то се корени в духовното наследство и опит през цялата свещена история на нашия богоизбран род и народ, където…Read more