в. Мост, Брой 44/5.11.2006 г.
Интервюиращ: Живка Кехайова

– Г-н Гайдарски, откъде тръгна пътят Ви към тракийската култура?

– Този път е родово предопределение – възпитан съм в дух на патриотизъм и гордост от корените на моето семейство е на земята ни. Още през студентските години ме вълнуваше връзката между античния театър и мистерийната драма – малките и големи Дионисиеви тържества. Никой не може да отрече че “ПРОИЗХОДЪТ НА ТЕАТЪРА Е ТРАКИЙСКИ” дори гърците.
Доказатлеството е, че най-древните му варианти и прототипи носят тракийското име – Дионисии.
А тайната на пеенето е в звукоизвличането. Явно Орфей я е владеел. За мен бе откровение да осъзная, че първият музикален инструмент е човешкият глас, а всички останали са негова имитация. Тази тайна идва от Орфей и тракийския орфизъм.

– Разкажете ни за работата и идеите на Академия “Орфика”…

– Кръгът творци и личности около Академията работи от години, но е основана през август 2006 г. Академия “Орфика” възникна като идея за създаване на творчески екипи от млади хора, работещи по орфическата концепция за синтез на изкуството. В древността то е неразривно свързано с бита на отделния човек, “С ЦЕЛИЯ САКРАЛЕН ЦИКЪЛ НА ЖИВОТА МУ”.
Акцентираме най-вече на интерактивното в изкуството, където творец и ценител заедно преживяват мистерията на творческия дух. Културата на общуване е фундаментът на орфизма, който от древността до наши дни култивира средата, в която живее човекът, култивира самия човек. Най-първите, изначални опити на личността да сакрализира пространството започват с орфизма. Така той се превръща в основа на всички по-късни философски и религиозни концепции на древните цивилизации. От него започва “РАЗБИРАНЕТО НА ЧОВЕКА ЗА ХРАМ”
Както и че самият човек е Храм на екзистенциално непреходните същности. Оригинална орфическа концепция е разбирането на човека като медиатор, мост между микро- и макрокосмоса.

– Как достигате до древните образци, показани във филма “Тракийска мистерийна драма”? Доколко те са автентични?

– Нашият фолклор изобилства със запазени обряди и обичаи. Те са буквално в генома на българина. Виждаме опазено движението, внушението, светоусещането и върху керамиката и втъкано в шевиците. Земята ни пази богата пиктографска изразност и идиограмни послания на траките. Наскоро излезе книга на Стефан Гайд “Тракийското Писмо Декодирано”, от която става ясно, че “ТРАКИЙСКОТО ПИКТОГРАФСКО ПИСМО Е НАЙ-СТАРАТА ПИСМЕНОСТ” създадено е хилядолетия преди писмеността на Шумери и Египет. Орфизмът се оказа с корени дълбоко в мегалитната култура.

– Какво се случва с тази писменост?

– Пиктографската писменост се проявява в златните съкровища на много по-късната епоха – в изображения, детайли, фрески (пазителките от Свещари например). Това изразяване на вътрешните същности е най-важното, защото е свързано с мистерията, типична за първичния човек, чийто език е този на движението, образа, цвета. Далеч по-късно, едва съвременният човек започва да разсъждава и говори понятийно. Тази писменост не изчезва, но се променя мисленето на човешкото общество и изразяването на тези мисли. “ПРОМЕНЯТ СЕ НОСИТЕЛИТЕ НА ИНФОРМАЦИЯ”
В изкуството за нас най-ценно е това непосредствено идеограмно изразяване. Търсили сме него и то, заедно с автентичните тракийски думи, е древното в създадения от нас диск, въпреки съвременния прочик, който сме направили и на танца, и на изумителните ритми на българската музика.

– С други думи творците от Академия “Орфика” превежта древността на съвременен език?

– Да, може да се каже. Автентичното трябва да е във ръзка със съвременното преживяване, за да бъде разпознато като същност, да бъде пероткрито.

– Кога ще видим на пазара книгата, която пишетe, и за какво става дума в нея?

– В книгата си “Тракийският орфизъм” говоря по-обстойно за тайните на орфическото изкуство. Тя ще излезе на пазара през ноеврми. Книгата, както и дискът “Тракийската мистерийна драма”, са издания на Академия “Орфика”
Ето една тайна: в музиката сме търсили дълбокото вътрешно звучене. Онази “МУЗИКА, КОЯТО СЪБУЖДА НЕЧУВАЕМОТО” и пробужда у слушателя вътрешния
човек. С други думи говорим за музиката на сферите, при която слушателят чува много повече от това, което звучи в пространството около него.
Чува музиката, дълбоко същностна за всяко човешко същество, хармонична и настройваща вътрешното му аз към Космоса.

– Какво е значението на орфизма за бъдещето ни. Има ли той практическо приложение в съвремения свят?

– Орфизмът е глобално явление. В съвремието всеки е чувал за Орфей, независимо дали верни или неверни неща, защото той пристъства в целия път от Античността през Средновековието и Ренесанса до днес. Дори през Ренесанса “ОРФИЧЕСКИТЕ КОНЦЕПЦИИ ИМАТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ТВОРЦИТЕ”
Операта например възниква като опит за въстановяване на античния театър и драма. Първите оперни спектакли са все “Орфей”, “Орфей и Евридика”, “Орфей в подземното царство”. Като прибавим към това и филсофския глобализъм на идеята за макро- и микрокосмоса и за човека като архетипно съдържание, орфизмът се оказва българската визитка и в съвремието.
Академия “Орфика” има идейни проекти и инициативи в обрастта на архитектурата, културния туризъм, опазването и реставрацията на паметниците на културата. Участваме в иницативата за издигане ан паметници на древните траки по българските градове. Целта е да съзъдадем “МОСТ МЕЖДУ НОВИТЕ ПОКОЛЕНИЯ И ДРЕВНИТЕ НИ КОРЕНИ” защото колкото по-дъбоки са корените, толкова по-високо и могъщо е стеблото, толкова короната е по-пищна, а плодовете – обилни. В Европа, ще ни има, ако разпознаем своето място на факлоносци на цивилизацията и културата на този континент, каквито сме били и трябва да останем.

This article has 1 comments

  1. Pingback: Bogari | Ще ни има в съвремието, ако останем факлоносци на орфизма

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *