(НЕ)ЗАВИСИМОСТ СЕГА – КЪДЕ ?

За какво е историята? За да служи на настоящето и бъдещето, затова е историята. Такава е Свещената история. Не откъслечни „обективни факти” – фрагменти, несвързано интерпретирани, без смисъл и посока. Но Свещена нишка, водеща през вековете, изпълняваща задачи свише. Обясняваща причините и следствията през призмата на съдбовността. И най-важното – тя има своя съвременен прочит и пророческа визия за настоящето и бъдещето…

Та какво означава днес (и утре) НЕЗАВИСИМОСТТА ?
Та нали всеки човек е зависим от люлката до гроба. От въздуха, водата, храната, тялото, близките – обусловен от средата, която населява… И от обществото – от неговите правила и ресурси. От парите, които са разменно средство на всички инструменти и ресурси на нашето съществуване, оцеляване и материално добруване. Не се ли отнася всичко това и за отделните родове, народи и за цялото човечество. За каква независимост тогава говорим? Нали всичко „виси на косъм”– от живот и щастливи мигове до възход и падение…

А на всичкото отгоре тази външна зависимост се допълва (или всъщност поражда?) от зависимост вътре в човеците, подвластни на страхове и предразсъдъци. Автоцензура, себесаботаж, предателство на собственото ни същество… Зависимост от настроения, емоции, ужаси от провали и всичко, което връхлита умовете – насън и наяве… Зависими преди всичко на влияния и съдържания, идващи отвътре, които болшинството човеци не съзнават, камо ли да им се противопоставят. Вътрешни движения в психиката, които определят техните решения, а оттам и последствията в биографията им. Тази „ролетка” няма нищо общо с „късмета”, но е привиден „хазарт”, в чиято смъртоносна зависимост човечеството трайно е затънало…

ИЗХОДЪТ?

„ Да възстане Бог и да се разпръснат враговете Му”…
Означава да придобиеш себе си – Божественото Начало в човека – Подобие и Образ… Защото, когато битието ни няма по-висша цел и посока, за която да жертваш от съществуването си, то се превръща в обикновено вегетиране… Същинският ЖИВОТ е нещо друго. Вечен Извор и Дълговечна Цел… Човекът е създаден като част от Божествен план, който определя и неговото истинско предназначение, неговата истинска свобода и независимост – т.е. АВТОНОМНОСТ, която е НЕ друго, но БОЖЕСТВЕНОТО, обитаващо и ГОСПОДСТВАЩО в човека – управление във, сред и чрез избраното човечество…Няма друга „свобода”, няма друга „независимост”. Защото НЕЗАВИСИМОСТТА Е отговорност и следване законите на Божествената свобода и нейните освобождаващи принципи…

Няма как да разберете горенаписаното, освен от опит… Ако не излезете от илюзиите на фалшивата „независимост”, на симулативната обсебваща „реалност”. Как? Като се върнете в ЗАВИСИМОСТ от Божествения Живот – владеещ отвън и отвътре световете… И така да станете НЕЗАВИСИМИ от силите, обладали и оковали човеците отвътре…