КОЙ Е ИСТИНСКИЯТ ОСВОБОДИТЕЛ?

Странно нещо е човешката история. Веднъж тя е проститутка, която ляга с архонтите на властта, друг път се родее със Свещеното и като Дева ражда чадата на Мъдростта. Мен лично ме вълнува Свещената история, която не спира до задната корица на Библията, а всякога движи влакът на човешката еволюция (но не дарвиновата), изтласква временното, за да повика в съществуване това, което е вече било, като вечен цикъл, който изпълва линейното време със сакрален смисъл. Това е така, защото е свързана безвъзвратно със самото развитие на човешкото същество и съдбите в резултат на неговите решения, независимо дали става въпрос за индивид или за цели народи, защото те са в едно, както е казал Левски: „ние сме във Времето и то е във нас…”.

Точно този Провиденчески Замисъл в историята е най-ярко изразен в освобождението на България. „Машината” на освобождението е сложна и много-съставна, не само заради  народите участвали в имперската армия, но най-вече заради политическата среда с множеството благоприятни политически условия, направили възможно да се пожъне това, което не Великите сили са посяли, а ние българите – чрез полагане в свещената ни земя  семето на нашите мъченици…

А загиналите от армията-освободителка? Те допълват подвига на светците-герои от Българската епопея. И това не е никак случайно. Защото бе редно пред Небето тези народи (някои от тях произлезли от чреслата на старобългарска държавност), които много векове преди това приеха освобождение от робството на невежеството и мрака на безсловесието, чрез Боготворческия ни език, писменост и Божествена просвета, сега да послужат за счупването на телесните окови на тези, от чиито духовни корени са почерпили през вековете своята идентичност. Много ли е, ако след като посяхме (през древните ни просветители–Божии пратеници) в тях Духовното и Вечното, да пожънем от тях телесното?

Това, че както някога, така и днес руснаците (и най-вече политически обременените измежду тях и измежду нашите сънародници) са винаги недоволни, когато не играем по свирката им в театъра на имперските им амбиции, и когато не се възприемаме като техен двор и по-малък брат (което е абсурдно, с оглед на нашата първична древност), доказва още повече, че такива всъщност са „измамени” от Божия промисъл да върнат дълга си (от древността) към нас българите. Да, Божието Провидение използва користните намерения  на Великите сили, за да върне на сцената на историята богоизбран си народ. Да, точно имперски интереси и мечти за православна империя стъпила на Босфора са двигателят на политическата и военна машина. Но Господ осуетява всички подобни амбиции. Ние ли измамихме руснаците, ние ли сме неблагодарни? Не, но сам Бог е уловил Великите Сили в борбите им за влияние и надмощие, за да изпълнят Неговата воля… А ние българите не трябва да осуетяваме Божията благодат, защото никому нищо не дължим, освен Богу и на потомците си това, което ни завещаха Левски, Ботев, Раковски… И защото от по-напред сме дали в предплата духовна култура, реч и букви. А всички тези дошли да освободят своите братя християни безкористно, воювали за Божията Правда, непременно ще приемат награда и вечна слава от същия Бог, който вижда всичко и въздава всекиму  според тайните му дела…

Но кое задвижи тогава мощната Му Ръка, управляваща силите и земните управители, за да им внуши да изпълнят Благата Му Воля, следвайки собствените си човешки планове? Какво видя Всевиждащото му Око?

Видя саможертва чиста, безкористна на олтара на Светото Отечество, на Левски и тези които последваха пътя му. Видя и копнежите на българите за завръщане в Завета на предците и Апостолската Вяра свободна от лицемери-фанариоти и лъже-православни. За Великден на Българската нация, неосквернен от имперските домогвания, необсебен от византийщина…, какъвто го провиждаше Раковски.

Освобождението винаги първо започва в душите и умовете, където Апостолът на Свободата продължава да живее във всеки истински българин… Вярвам, че неговото дело  и днес продължава в тази посока… От там ще дойде и всичко останало… А Неговият Бог отново ще използва глобални сили, за да даде на избраните си благоприятни условия да покълне духовното семе на Свободата…

ДУХОВНОТО ОСВОБОЖЕНИЕ НА БЪЛГАРИТЕ  ПРЕДСТОИ…