ПРИНЦЪТ И ПРОСЯКЪТ

ПРИНЦЪТ И ПРОСЯКЪТ

Искаш да успееш? Можеш само…ако си достатъчно гладен и жаден за това. Самодоволният вече е „успял”, и ще си остане затворен в „успеха си”. А мързеливият гледа в тавана и чака да му падне „отгоре” бленуваното. Защото е по-лесно и „сладко” да живееш в илюзии, отколкото лице в лице със страха в борбата за постигането в реалността. Може да е пълно с риба в морето, но без усилията на рибаря, тя ще си остане там. Затова обикновено фалшивата религия натоварва с очаквания „бога”(или „боговете”) на материалния свят, когото да манипулираш, да му се подмазваш и да го ласкаеш или подкупваш, да търгуваш с него, за да получиш наготово външни неща в замяна на телесните си упражнения, но без никаква трансформация на помрачения ум и надебеляло сърце .
Хазартът с енергията и времето (не само с парите ) е най-удобният начин да прахосаш свободата си, избора си, ресурса на собствения живот, за който ще отговаряме, какво сме направили с него. Това е поведението на просяка, а не на Детето, което иска да порасне и стане като Родителя Си…Защото не можеш да постигнеш каквото и да е било вън от теб, ако същото не го отгледаш първо в себе си.

This article has 1 comments

  1. Pingback: Bogari | ПРИНЦЪТ И ПРОСЯКЪТ