Ключово Събитие

Ключово събитие, 19:00 часа, Вторник 13 Декември 2016 г., София, ул. Г. С. Раковски 108, в зала 105а (1 ет.) на НТС

На последната ни среща мнозина получиха (приеха) освобождението си и заедно с него отговорите на желаното благополучие, но бъдещето ще покаже дали ще го опазят. Затова трябва редовно да рестартираме, за което са предназначени редовните ми публични лекции, семинари и беседи. Знанието, което ни освобождава от заблудите и техните следствия и зависимости, е „семето”, което още в самото себе си съдържа „дървото” и „плодовете” му (т.е. резултата), и ако бъде опазено на добрата почва на разум, който го отглежда, съхранява и защитава, ще се сбъдне във времето и пространството. Но това е и дарба – дарбата на вярата, която търпеливо развиваме, ако искаме да раждаме копнежите и мечтите си.

 

kljuchovo-sabitie-s-cvetan-guide