Гносис, праксис и релативизъм в раннохристиянската общност